(kontumtv.vn) – Trong giai đoạn 2017-2018, tổng kinh phí thực hiện Đề án Giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum khoảng 6.458 tỷ đồng. Việc phân bổ nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được kịp thời, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh.

Trường học nơi vùng sâu
Trường học nơi vùng sâu

Đến nay, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; tỷ lệ km đường thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông – Vận tải đạt 53%; 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã, phường, thị trấn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 86 xã đã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% xã có bác sỹ; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Thông qua các nguồn lực đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo, bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3,56%/năm, từ hơn 26% vào đầu năm 2016 xuống còn hơn 20% vào cuối năm 2017, đạt hơn 101% so với kế hoạch. Tính đến thời điểm tháng 01/2018, toàn tỉnh có 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về tỷ lệ hộ nghèo.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *