(kontumtv.vn) – Năm 2013, tỉnh Kon Tum có hơn 1.100 “Gia đình văn hóa” mới được công nhận, nâng tổng số gia đình văn hóa tại địa bàn tỉnh lên trên 71.450  hộ – chiếm gần 64% tổng số gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Trong số này, có 44.760 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền, chiếm trên 60% tổng số gia đình văn hóa được công nhận. Trong năm, toàn tỉnh đã có thêm 43 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận “ Khu dân cư văn hóa”, nâng tổng số khu dân cư văn hóa được công nhận lên 497  thôn, làng, tổ dân phố – chiếm 59% tổng số thôn, làng, tổ dân phố. Gắn với đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay, 86% khu dân cư  trên địa bàn tỉnh  đã có nhà rông văn hóa, nhà  sinh hoạt cộng đồng.

 

                                                                                            Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *