(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Hội nghị lấy ý kiến tham gia Bộ luật Hình sự sửa đổi
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Việc lấy ý kiến đối với toàn bộ Bộ luật Hình sự sửa đổi lần này tập trung các vấn đề như: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm; về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội,  bỏ hình phạt tử hình ở một số tội danh. Đồng thời, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp và quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng, bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

                                                                                    Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *