(kontumtv.vn) – Những năm qua, cùng với nhiệm vụ trọng tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số từ huyện, thành phố đến xã, thôn, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình  tỉnh Kon Tum còn mở rộng các đợt chiến dịch truyền thông vận động, tư vấn lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình.

Việc đầu tư chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản  – kế hoạch hóa gia đình mà trọng tâm là tập trung cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, vùng có mức sinh cao đã góp phần tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm sau tăng hơn so với năm trước. Đáng ghi nhận là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vùng có mức sinh cao đã thành lập được các câu lạc bộ không sinh con thứ 3.

Những việc làm này đóng vai trò rất quan trọng để ngành dân số đạt được mục tiêu đến năm 2015, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn tỉnh xuống dưới 15%o./.

Thanh Tùng – Công Luận                              

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *