(kontumtv.vn) – Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2014, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Kon Tum trên 780.700 ha, trong đó diện tích đất có rừng trên 600.000 ha, diện tích đất lâm nghiệp không có rừng trên 175.000 ha, độ che phủ rừng chiếm 62,4%. Trong năm, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã trồng được gần 2.500 ha rừng tập trung, trong đó trồng rừng phòng hộ và đặc dụng trên 400 ha, đạt hơn 84% kế hoạch; trồng rừng sản xuất 1.500 ha, đạt trên 115% kế hoạch và trồng rừng thay thế hơn 560 ha, đạt 100% kế hoạch.

Hiện nay, việc chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô đang được các chủ rừng, các địa phương, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *