(kontumtv.vn) Chiều 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã làm việc với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc.

BAN THUONG VU TINH UY

Tại buổi làm việc, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh từ đầu khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 đến hết quý I năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian đến.

Kết quả nổi bật là UBMTTQVN tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được khẳng định và từng bước được nâng cao trong xã hội. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa toàn diện, chậm đổi mới, có việc, có nơi hiệu quả còn thấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa UBMTTQVN các cấp và tổ chức thành viên trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có việc còn chồng chéo.

Ngoài ra, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và cấp cơ sở.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của UBMTTQVN tỉnh trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là đã kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định chính trị – xã hội ở địa phương. Đồng thời đề nghị Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh cần có những giải pháp tích cực để khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN các cấp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh tích cực nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Tiếp tục xây dựng và tăng cường  khối đại đoàn kết dân tộc, phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp ngành phát động; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng đoàn UBMTTQVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình quy định.

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                 

                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *