(kontumtv.vn) – Ngày 16/5, Đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị  phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và thông báo nhanh về tình hình Biển Đông.

Họi nhgij
Hội nghị Tỉnh ủy

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí  Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố và nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa hiện đang sống trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo về tình hình Biển Đông sau sự việc Trung Quốc ngang ngược đưa trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 vào vùng biển nước ta. Đồng thời thông báo về định hướng nội dung  công  tác tuyên truyền  về vụ việc này.

Đồng chí Hà Ban đã phổ biến về kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, họp từ ngày 08 đến ngày 14/5/2014, tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, Việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

                                                                          Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *