(kontumtv.vn) –  Ngày 13/2, đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.

hnxdd

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.

Tham dự hội nghị có các đồng chí  trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng, cơ quan giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành của tỉnh. Tại các điểm cầu các huyện, thành phố có các Bí thư, Phó bí thư và đại diện các Ban Đảng, các cơ quan giúp việc cho Thành ủy, Huyện ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Lê Hữu Sự – Phó Vụ trưởng Vụ  2, Ban tổ chức Trung ương Đảng.

 Năm 2013 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ngành, địa phương tích cực triển khai Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung Ương đã ban hành trong năm 2013, tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là việc tổ chức khắc phục các khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện có hiệu quả; công tác qui hoạch, rà soát bổ sung qui hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với công tác luân chuyển cán bộ được phân công lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Ban nhấn mạnh: Có thể nói rằng, năm  2013 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên, nội bộ cấp ủy đoàn kết, thống nhất, uy tín Đảng bộ trong nhân dân được củng cố, hệ thống chính chị được kiện toàn, đội ngũ đảng viên từng bước trưởng thành về nhiều mặt, quan điểm giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được gắn bó chặt chẽ, chính trị, quốc phòng  an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo. Năm 2014 chúng ta phải còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của tỉnh. Đó là tình hình chính trị của thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn, nguy cơ dịch bệnh gia súc gia cầm, thiên tai tác động đến đời sống của nhân dân, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá nước ta, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta quyết liệt hơn, tinh vi, xảo quyệt hơn. . . Công tác xây dựng Đảng vì thế cũng đứng trước những khó khăn và thách thức mới. Đề tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời quyết tâm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp năm 2014, Bộ Chính trị 2010-2015, đề nghị các vị đại biểu về dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đánh giá một cách đúng đắn, đầy đủ toàn diện những kết quả đạt được, nêu lên những khuyết điểm hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2013, trên cơ sở đó đề cập phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp sát thực để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm mới.

  Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, năm 2013 các cấp ủy Đảng và các tổ chức Đảng thực hiện đạt kết quả cao nhất Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng; tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo các cấp ngành, địa phương triển khai những nội dung trọng tâm và đạt kết quả cao đối với công tác tuyên giáo, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XI và Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả rõ nét về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chủ động trong công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực tư tưởng văn hóa và thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.  . . Đặc biệt, các cấp ủy Đảng tiếp tục có sự đổi mới, cải tiến theo hướng cụ thể, thiết thực, sâu sát cơ sở, giảm bớt các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, nhằm tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề này sinh từ cơ sở; thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến  tham gia góp ý cho báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.

Phát biểu kết luận Hội nghị,  đồng chí Y Mửi  chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng. Đồng chí  yêu cầu: Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm gia giám sát của các cấp ủy Đảng, việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực phát sinh, tiêu cực, sai phạm và ngăn chặn xử lý kịp thời đảng viên sai phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm về qui định những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo qui định của Đảng và pháp luật của nhà nước, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Đồng chí Y Mửi cũng lưu ý người đứng đầu cấp ủy ở các sở ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu về tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; tăng cường bám sát cơ sở lãnh đạo, điều hành, phát huy cao nhất thực thi công vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

                                                                             Thanh Tùng – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *