Chiều ngày 25/11, tại UBND tỉnh Kon Tum, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “ Tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới”. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Du Phong, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân chủ trì tọa đàm.

Tham gia tọa đàm có Tiến sĩ Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thành phố và  các giáo sư, tiến sĩ là thành viên đề tài nghiên cứu “Tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Tại buổi tọa đàm, UBND tỉnh Kon Tum đã có tham luận về nội dung chủ động đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và những kết quả đạt được về kinh tế- xã hội trong những năm qua. Cụ thể, tỉnh đã vận dụng sáng tạo và hiệu quả các chủ trương mang tính vĩ mô của Trung ương Đảng, của Chính phủ để thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển như công tác quy hoạch gắn với xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư; chú trọng quy hoạch cơ sở gắn với công tác dự báo; thực hiện xây dựng vùng kinh tế động lực gắn với các sản phẩm chủ lực; triển khai chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển; chủ động và mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào các lĩnh vực công tác.

Nhiều vấn đề đã được các đại biểu tập trung thảo luận như cần xác định lợi ích cốt lõi và phương châm cơ bản của tư duy mới trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới; hướng khắc phục tình trạng kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước; sự phát triển trong bối cảnh có sự cạnh tranh khốc liệt; áp lực về giải quyết việc làm, sinh kế đối với lao động dôi dư ngày càng tăng do việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực; sự khắc nghiệt của thị trường tài chính và sự ràng buộc bởi các thông lệ quốc tế trong xu thế phát triển; sự dàn trãi trong đầu tư và thiếu liên kết giữa các địa phương dẫn đến hiệu quả đầu tư không cao; vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên, lực lượng quyết định trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Du Phong cho biết, đây là đề tài  thuộc chương trình Khoa học cấp nhà nước với mục tiêu “Nghiên cứu Khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020” do trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện; những ý kiến thảo luận, tham luận, đề xuất, kiến nghị tại hội thảo của các đại biểu tỉnh Kon Tum là cơ sở thực tế để hoàn thiện đề tài nghiên cứu, phục vụ cho chính sách phát triển KTXH của đất nước trong thời gian tới.

 

Văn Hiển- Đức Thắng/kontumtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *