(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Quốc phòng về Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

tkchithi

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng lết Chỉ thị 07 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum.

Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được triển khai thực hiện hơn 3 năm nay, nhằm giải mã các đơn vị quân đội trong chiến tranh, để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Mặc dù khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin giải mã, song với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát  của chỉ huy các cấp, sự phối hợp  chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt Tổ giải mã sau khi thành lập được bồi dưỡng, trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác giải mã, nên công tác giải mã, phiên hiệu đơn vị quân đội của tỉnh đã đạt kết quả tốt. Đến nay đã hệ thống lại các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh từ khi thành lập, sát nhập, giải thể, điều chuyển, hòm thư, ký hiệu, phiên hiệu, tham gia các trận đánh từ khi thành lập cho đến nay, và đã thu thập được 44 đầu mối đơn vị. Đặc biệt các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã cung cấp được các ký hiệu, địa điểm đóng quân, nơi xảy ra các trận chiến đấu, phối thuộc của một số đơn vị trong toàn tỉnh, tổng hợp một số thông tin cần giải mã số đơn vị trong các hồ sơ, tài liệu chiến tranh lưu trữ, giải đáp thắc mắc về thông tin ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, địa điểm, thời gian, các thông tin tìm kiếm mộ liệt sỹ’; cung cấp các tài liệu, thông tin về các đơn vị trong từng trận đánh,  từng thời điểm và các giai đoạn khác nhau. Đồng thời hệ thống lại tổ chức biên chế của cơ quan, đơn vị mình từ khi điều chuyển công tác, tăng cường, phối thuộc của các đơn vị cho đến nay ….

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế. Nguyên nhân chính là do công tác phối hợp, tuyên truyền chưa thật sự chặt chẽ, sâu rộng, các cơ quan là thành viên Tổ giải mã chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ giải mã trong thời gian tới, trong đó tập trung làm tốt công tác phối hợp giữa Sở LĐ-TB&XH với Hội CCB tỉnh. Các huyện, thành phố cần chủ động, tích cực nắm tin về ký hiệu, phiên hiệu, hòm thư, mật danh để phục vụ cho việc tra cứu thông tin.

                                                          CTV Hiền Lương – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *