(kontumtv.vn) – Theo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Nhà nước của tỉnh, trong quý I năm 2014, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng hơn 3%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 13,5% và khu vực dịch vụ tăng hơn 13%. Riêng chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh trong quý tăng gần 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu là ngành công nghiệp khai khoáng do phát sinh từ khai thác quặng sắt của công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai – Kon Tum. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 21,6% so với cùng kỳ và đạt 29,6% so với kế hoạch.

 Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh quý I năm 2014 đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, tạo bước khởi đầu tốt trong việc thực hiện kế hoạch năm 2014.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *