Thành phố Kon Tum
Thành phố Kon Tum

(kontumtv.vn) – Nằm trong lộ trình xây dựng thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay thành phố Kon Tum đã đạt 1 tiêu chí và 39 tiêu chuẩn của đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, 21/59 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 18/59 tiêu chuẩn đạt điểm tương đối. Thành phố còn 4 tiêu chí và 20 tiêu chuẩn chưa đạt so với quy định.

Trong đó, tiêu chí đạt yêu cầu là chức năng đô thị. Các tiêu chí chưa đạt yêu cầu là quy mô dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và trình độ phát triển hạ tầng, kiến trúc cảnh quan.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn đô thị loại II, tuy nhiên, với những khó khăn về nguồn lực như hiện nay, thành phố Kon Tum khó về đích theo mục tiêu đã đề ra.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *