(kontumtv.vn) – Thực hiện nguyên tắc “xã có công trình, dân có việc làm và tăng thu nhập”, sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình 135 đã góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Kon Tum. Từ đó giúp nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Là xã có 8/13 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong năm 2017 xã Đăk Blà được phê duyệt và xây dựng 9 công trình giao thông làm đường bê tông và bê tông sân nhà rông, với tổng kinh phí 555 triệu đồng. Năm 2018, xã tiếp tục được thành phố bố trí vốn để xây dựng 8 công trình với mức đầu tư 1,3 tỷ đồng. Trong đó, bê tông hóa 6 tuyến đường giao thông nội thôn dài 1,3 km, bê tông 2 sân nhà rông diện tích 1.240 m2. Nhờ triển khai Chương trình 135, bộ mặt xã Đăk Blà đã từng bước thay đổi, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, đi lại thuận tiện hơn. Bà Y Na Ly, Chủ tịch UBND xã Đăk Blà nói: “Thứ nhất về hỗ trợ sản xuất, từ nhu cầu của người dân đề xuất lên đã hỗ trợ cho các hộ dân về dụng cụ lao động, con giống. Bên cạnh đó, về giao thông nông thôn đã bê tông các tuyến đường ở 8 thôn được hưởng Chương trình 135, bê tông sân nhà rông theo nhu cầu đăng ký của các thôn, đã giúp cho bộ mặt giao thông nông thôn được thuận lợi, không lầy lội vào mùa mưa”.

Kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình 135
Kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình 135

Thực hiện Chương trình 135, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 16 thôn thuộc 6 xã, phường khu vực I, II  là Ngô Mây, Chư Hreng, Đăk Rơ Wa, Đăk Blà, Ngọc Bay, Kroong được thụ hưởng. Từ năm 2016, thành phố phân bổ trên 520 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất và hơn 3,4 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, duy tu bảo dưỡng 27 công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục tại 16 thôn, làng. Việc triển khai thực hiện trên nguyên tắc công khai, dân chủ, đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các thôn đặc biệt khó khăn. Ông Trần Văn Cường, Phó Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum cho biết: “Phòng Dân tộc đã phối hợp với các xã, phường có đối tượng thụ hưởng Chương trình 135 để rà soát nhu cầu của địa phương; đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra thực hiện Chương trình 135 năm 2018 đạt kết quả; phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn các lớp kỹ năng thực hiện Chương trình 135 cho cán bộ các xã, phường và cán bộ thôn để thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn”.

Năm 2018 thành phố Kon Tum được hỗ trợ gần 4,2 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương triển khai các hạng mục Chương trình 135. Thành phố đã phân bổ nguồn vốn, giao UBND các xã, phường thụ hưởng chương trình làm chủ đầu tư, tiến hành khảo sát, rà soát, xây dựng các danh mục công trình cụ thể trình UBND thành phố quyết định đầu tư, phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai chương trình còn chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến giải ngân nguồn vốn. UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các công trình cuối quý 3/2018.Ông Nguyễn Văn Điệu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Kon Tum nói: “Hiện nay UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo cho các phòng, ban có liên quan thường xuyên đôn đốc và kiểm tra, nếu thấy khó khăn về lập thủ tục hồ sơ thì kịp thời tháo gỡ. Hàng tuần, có kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch về hồ sơ thủ tục làm đến đâu, có vướng mắc gì không. Đối với các công trình đang thi công kiểm tra thực tế ngoài công trình. Các xã cơ bản hoàn thành các thủ tục và tiến hành làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn, chậm nhất đến ngày 31/12 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân vốn không để chuyển vốn sang năm sau”.

Chương trình 135 đã hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Sau 3 năm thực hiện đã giúp thành phố Kon Tum đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đảng bộ XI thành phố đề ra.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *