(kontumtv.vn) – Thực hiện Kế hoạch số 2557, ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020, Ngành Y tế tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về ATTP giúp các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo ATTP.

 TRONG 6 THANG DAU NAM 2018, TOAN TINH DA TO CHUC 134 DOAN KIEM TRA, THANH TRA VE ATTP
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 134 đoàn kiểm tra, thanh tra về ATTP hơn 2.920 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trong đó, hơn 2.100 cơ sở đảm bảo về ATTP, hơn 820 cơ sở vi phạm về ATTP. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức 17 đợt giám sát về ATTP. Tuyên truyền, vận động gần 1.440 hộ ký cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *