(kontumtv.vn) –  Năm nay, UBND tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh. Song song với hoàn chỉnh và ban hành Đề án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài  giai đoạn 2014-2017, tầm nhìn 2020, UBND tỉnh ban hành Đề án về định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh đến năm 2020. Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như xúc tiến đầu tư, du lịch tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và vùng lãnh thổ Đài Loan – Trung Quốc; tập trung quảng bá, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào địa bàn tỉnh theo danh mục các Dự án thu hút đầu tư đã được phê duyệt, tham dự Hội nghị xúc tiến du lịch thương mại tại Pháp.

bhctdn

Nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum được khách hàng ưu chuộng.

UBND tỉnh cũng có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội chợ Biên giới, Hội chợ Thương mại khu vực tam giác phát triển, Hội chợ Hàng hóa ASEAN. Trong công tác thông tin đối ngoại, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về cộng đồng ASEAN và các nước  trong khu vực.

 

 

                                                                                        Nghĩa  Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *