phienhopthuongky

          Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2013, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát theo sự chỉ đạo của Chính phủ; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, Đề án xây dựng nông thôn mới, đề án đầu tư, phát triển các vùng kinh tế động lực, xây dựng các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền; đồng thời tiến hành xây dựng, thực hiện đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh, chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2012- 2015 và định hướng những năm tiếp theo.

Đánh giá tình hình chung trong 9 tháng năm 2013, đồng chí Nguyễn Hữu Hải- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Trong 9 tháng đầu năm, cũng như tình hình tháng 9, các sở ngành đến UBND các huyện, thành phố có nhiều nỗ lực cố gắng và chúng ta đã đạt được khá nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện hết sức khó khăn của năm 2013. Rà soát lại các chỉ tiêu thì có thể nói chúng đạt trên 2/3 chỉ tiêu chúng ta đề ra. Tuy nhiên những mục tiêu tổng hợp thì chúng ta không đạt. Báo cáo các đồng chí như GDP, trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt 12,19%, như vậy mục tiêu cả năm có khả năng chúng không đạt. Thu ngân sách thì chúng ta mới đạt 1.081 tỷ, nói chung là mới xấp xỉ 60% chỉ tiêu đề ra. Vấn đề chi đầu tư phát triển, chi xây dựng cơ bản, giải ngân mới đạt 33%. Rồi thu ngân sách, cũng không đạt”. Đặc biệt đồng chí Nguyễn Hữu Hải đã đánh giá cao về những nỗ lực cũng như sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương, các sở ngành trong công tác phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8, số 9 vừa qua. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời và dần mang tính chuyên nghiệp hơn. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải chỉ đạo các ngành, các địa phương: “Bây giờ vấn đề còn lại là cái thiệt hại, thì về thiệt hại theo báo cáo tổng hợp của các đồng chí đến ngày hôm nay là trên 70 tỷ, trong đó giao thông trên 50 tỷ, chủ yếu giao thông. Bây giờ cái hướng xử lý cũng không trông chờ, ỷ lại gì. Về phía tỉnh cũng đã báo cáo Trung ương, nhưng tình hình hiện nay có lẽ là tập trung cho Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An. Trước mắt các huyện chủ động bằng nguồn ngân sách địa phương của mình, huy động sức dân của mình để khắc phục. Về phía từng ngành một, đặc biệt là ngành giao thông khắc phục như thế nào để thông tuyến đường đi được, còn việc như thế nào tính sau”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và ý kiến đóng góp của các sở, ngành, các huyện, thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp tập trung trong 3 tháng cuối năm, kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hải đề nghị các ngành, các cấp rà soát lại nhiệm vụ đã được xác định từ đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải cũng đề nghị lãnh đạo các sở ngành, các địa phương hạn chế đi công tác ngoài tỉnh, trừ những trường hợp thật cần thiết, để tập trung chỉ đạo điều hành tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút trong 3 tháng cuối năm, với tinh thần quyết tâm cao nhất đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch năm 2013./.

 

Quang Mẫn- Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *