(kontumtv.vn) – Ngày 28/3, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2014, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I, triển khai nhiệm vụ trong tháng 4 và quý II năm 2014. Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Trong Quý I năm 2014, cùng với việc chăm lo đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 ngay từ những ngày đầu năm. Đặc biệt là chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2013-2014, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tích cực phòng, chống hạn và phòng cháy chữa cháy rừng. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhìn chung, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh quý I năm 2014 đã đạt kết quả bước đầu khá tốt. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2013-2014 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; tiến độ thu ngân sách Nhà nước tương đối khá, đạt trên 25% dự toán Trung ương giao; tổ chức triển khai tốt việc chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;  tổ chức thành công “Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen – Kon Plông lần thứ 2 năm 2014; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị được giải quyết kịp thời; giá cả thị trường trước, trong và sau Tết tương đối ổn định, không có hiện tượng khan hàng, tăng giá đột biến. Sau Tết, các địa phương đã tổ chức đồng loạt ra quân làm đường giao thông nông thôn đầu Xuân Giáp Ngọ 2014, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phien hop qui I

Phiên họp thường kỳ tháng 3/2014 của UBND tỉnh

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép chưa ngăn chặn triệt để, bệnh cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn một số huyện, công tác phối hợp, thông tin báo cáo, tham mưu, đề xuất của các cấp ngành có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Trong tháng 4 và quý II năm 2014, ngoài các nội dung đã được xác định trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2014, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch vụ đông xuân 2013-2014, chuẩn bị sản xuất vụ mùa 2014, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt ở giai đoạn chuyển mùa, quản lý chặt chẽ sản xuất nương rẫy, ngăn chặn các hoạt động xâm hại đến tài nguyên rừng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ trong mùa mưa. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng và kế hoạch giải ngân vốn đã được giao; đối với các công trình, dự án đã ứng vốn cho nhà thầu, đôn đốc thi công đảm bảo khối lượng tương ứng, tăng cường tự kiểm tra chất lượng các công trình, đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành.

Kết luận tại phiên họp, ngoài việc biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quý I, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, ông Nguyễn Hữu Hải đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay như công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khô hạn, dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan, cần quan tâm khắc phục tình trạng học sinh không đi học chuyên cần, tỷ lệ sinh con thứ 3 và trẻ em suy dinh dưỡng cao, về công tác phòng chống dịch bệnh ở cơ sở. Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo các hộ dân chăm sóc tốt 1.000 con bò theo chương trình của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tài trợ.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *