(kontumtv.vn) –  Triển khai thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 02 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trước hết phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai,  đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp. Song  song với khẩn trương xây dựng  hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai, các sở, ngành, địa phương tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện công tác này. UBND tỉnh xác định tổ chức thực hiện Luật Đất đai là một quá trình, cần được triển khai toàn diện, đồng bộ nhằm tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, phải tạo ra những chuyển biến rõ nét trong các mặt hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  sản khác gắn liền với đất; tập trung làm tốt công tác  định giá đất…

Để thực thi tốt Luật Đất đai, UBND tỉnh xác định tập trung nâng cao  hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ tồn đọng kéo dài.

 

                                                                                  Nghĩa  Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *