(kontumtv.vn) – Qui chế này đã qui định: Hệ thống cán bộ công chức làm công tác đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh gồm các CBCC của Phòng Kiểm soát  thủ tục hành chính tại địa phương, CBCC của UBND các xã, phường, thị trấn được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại địa bàn. Đội ngũ CBCC này có nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn. Bên cạnh đó, các CBCC làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC còn giúp thủ trưởng  cơ quan và  lãnh đạo địa phương hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp công tác kiểm soát TTHC; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị  của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi  chức năng quản lý của đơn vị. Các CBCC làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cấp phối hợp với Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư Pháp tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát  TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị. Việc thực  hiện các chế độ về kinh phí đối với đội ngũ CBCC này được thực hiện theo quy định số 43 (ngày 15/10/2013 ) của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo  công tác  CCHC nhà nước và hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

                                                                              Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *