(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân  trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, một số vụ việc đã được cơ quan thẩm quyền trong tỉnh giải quyết nhưng người khiếu nại, tố cáo còn chưa đồng ý và tiếp tục gửi đơn  khiếu nại, tố cáo lên các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương. Tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp tuy có giảm song vẫn còn tiềm ẩn phát sinh những điểm nóng…

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT- CP của Chính phủ sẽ góp phần khắc phục những hạn chế tồn tại này. Chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân. Trước hết, thực hiện đồng bộ việc đổi mới công tác tiếp công dân, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện đông người. Các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo  tồn đọng, kéo dài; kiên quyết đấu tranh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật  đối với những đối tượng lợi dụng  quyền khiếu nại, tố cáo của công dân để kích động, gây rối .

 

                                                                                   Nghĩa Hà – Ngọc Chí  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *