(kontumtv.vn) – Năm 2013, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn, nhất là việc tổ chức phục vụ hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật; tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIII đạt kết quả tốt; tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND tỉnh triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5, xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Bên cạnh đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2013.

Trong dịp này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh vinh dự được đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012 của Chính phủ trao tặng; tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014./.

           Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *