(kontumtv.vn) –  Đoàn kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Trung ương Đảng do Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đăk Hà (Kon Tum).

VAN PHONG TRUNG UONG DANG LAM VIEC TAI HUYEN DAK HA

Về công tác văn thư, lưu trữ, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy định 270, ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định 66, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn 36, ngày 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng và triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ Đảng… Trong đó, chỉ đạo thu hồi và chỉnh lý dứt điểm toàn bộ tài liệu tồn đọng từ năm 2014, 2016, 2017 trở về trước của các tổ chức chính trị – xã hội huyện và tài liệu khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Công tác văn thư, lưu trữ thực hiện có hiệu quả, phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện tốt việc tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; nhân sao, phát hành văn bản đi bảo đảm kịp thời, đúng thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; lập đầy đủ hồ sơ các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy. Chế độ bảo mật thông tin tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt các nghiệp vụ tại kho lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản đi, đến; gửi, nhận văn bản qua mạng diện rộng của Đảng bộ tỉnh. Về cơ sở vật chất, đã bố trí 02 phòng kho lưu trữ với tổng diện tích 67 m2, được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy và điều hòa nhiệt độ.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao công tác văn thư, lưu trữ; nhấn mạnh vai trò và tầm quan trong công tác văn thư, lưu trữ của Đảng, huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác này…Đồng thời chỉ đạo chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng tại các tổ chức chính trị – xã hội huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử theo quy định. Quan tâm công tác lập hồ sơ công việc của cán bộ văn phòng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức chính trị – xã hội huyện và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy để tạo điều kiện tốt hơn trong công tác lập đầy đủ hồ sơ và nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo đúng nghiệp vụ.

CTV Thế Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *