(kontumtv.vn)- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  xã Đăk Ui đã được huyện Đăk Hà chọn tổ chức điểm Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018)

xady

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà tổ chức đại hội điểm.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Ui đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Đến nay, toàn xã có 666 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 7/14 khu dân cư được công nhận thôn, làng văn hóa. Ủy ban Mặt trận đã phối hợp với chính quyền vận động được trên 14 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng 30 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách khó khăn và đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, góp phần giúp các gia đình chính sách có cơ hội vươn lên ổn định đời sống.

  Nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đổi mới phương thức hoạt động, phấn đấu góp phần xây dựng xã Đăk Ui đạt nông thôn mới vào năm 2018.

Quang Mạnh/Đài TT-TH huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *