(kontumtv.vn) – Xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển được thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và phải được xây dựng riêng, không gộp chung với Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum và nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch nhà nước năm 2016 của các sở, ngành, địa phương.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh là phải căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015…

Theo quy định của Luật Đầu tư công, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn danh mục các công trình  đầu tư trong năm 2016 theo đúng mục tiêu của từng nguồn vốn, đúng thứ tự ưu tiên. Đến cuối tháng 7 năm nay, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh mới nhận được dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 của 27 sở, ban, ngành và 04/10 huyện, thành phố. Các đơn vị còn lại  khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch theo quy định.

                                                                        Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *