(kontumtv.vn) – Trên cương vị  Chủ tịch UBMTTQVN xã Sa Loong, (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), trong những năm qua bà Y Tin luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Qua đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương.

Xác định rõ vai trò của MTTQ đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với vai trò, trách nhiệm là Chủ tịch UBMTTQVN xã, bà Y Tin luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên xuống cơ sở, gần dân  để nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân, bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, trước đây có một số bà con ở thôn Giang Lố 2 nhẹ dạ nghe và tin theo tà đạo Hà Mòn, bà Y Tin và các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực gặp gỡ các hộ gia đình để tìm hiểu, giải thích cho các hộ dân nghe và hiểu rõ âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, của kẻ xấu lợi dụng xúi giục gây mất đoàn kết, tạo nên sự mâu thuẫn ở địa phương. Đến nay tà đạo Hà Mòn tại thôn Giang Lố 2 đã bị xóa bỏ.Bà Y Tin nói: “Muốn được nhân dân tin, nhân dân không nghe, không theo tà đạo Hà Mòn thì phải làm tốt công tác tuyên truyền, không phân biệt đối xử với công dân về lý do tín ngưỡng, tôn giáo, luôn luôn phải thân thiện với họ. Phải nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin, đó mới là vấn đề quan trọng”.

“Bà Y Tin  thường xuyên vào thăm làng, tuyên truyền bà con thế này thế kia để theo Đảng. Trước đây làng mình hơn 30 hộ theo tà đạo Hà Mòn, bây giờ bà con đã từ bỏ hết, giờ chỉ còn đạo truyền thống là Công giáo thôi, không có đạo nào khác nữa”. Ông A Sem, Già làng Thôn Giang Lố 2 (xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) cho biết.

Họp cán bộ Mặt trận
Họp cán bộ Mặt trận xã Sa Loong

Với sự nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của bà Y Tin, các cuộc vận động do Mặt trận phát động đã phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn xã. Đặc biệt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có sức lan tỏa sâu rộng ở từng khu dân cư và trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ hơn trong cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng xã Sa Loong phát triển nhanh, toàn diện trên các lĩnh vực. Ông A Chơl, thôn Thôn Giang Lố 2 nói: “Bà Y Tin thường xuyên định kỳ hàng tháng xuống khu dân cư tại thông Giang Lố 2 tuyên truyền, bà con thấy bà Y Tin rất tốt. Hiện nay kinh tế của bà con cũng tương khá đối rồi, xóa được cái đói, cái nghèo”.

Bà Y Tin đã vận động nhân dân duy trì và tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Tình thương” ở tất cả 6 thôn, làng. Từ đầu năm đến nay tổng quỹ  này trong toàn xã đã có hơn 30 triệu đồng. Hàng tháng các thôn cho các hộ nghèo mượn không tính lãi, hỗ trợ hộ nghèo gặp hoạn nạn, rủi ro để họ có thêm phần tự tin trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Ông Thao Phan, Bí thư Đảng ủy xã Sa Loong, uyện Ngọc Hồi đánh giá: “ UBMTTQVN xã đã thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy xã, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện công tác xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn bằng nhiều phong trào, cuộc vận động. Hiện nay nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết một lòng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không có vi phạm pháp luật, không vượt biên trái phép, bà con yên tâm sản xuất. Về công tác xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, đồng chí Y Tin rất năng nổ, rất tâm huyết, tận tình xuống thôn làng. Như thôn Giang lố 2 có bà con theo tà đạo, bằng nhiều công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đến nay bà con cơ bản đã không còn tụ tập đọc kinh, không sinh hoạt”.

Không chỉ trách nhiệm với công việc, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bà Y Tin còn xây dựng gia đình hạnh phúc, các con đều thành đạt và có việc làm ổn định. Với những thành tích đã đạt được, bà Y Tin vinh dự là 1 trong 4 người được UBMTTQVN tỉnh chọn đi dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cơ sở tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2011 – 2015 diễn ra tại Hà Nội trong thời gian đến.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *