(kontumtv.vn) – Ông A Cường – Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về thực hiện đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *