Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kon Tum giải quyết vụ chiếm đất trái pháp luật tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim

Đã đăng vào 8 Tháng 7, 2019 lúc 13:04

(kontumtv.vn) - Kon Tum giải quyết vụ chiếm đất trái pháp luật tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét