Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

An ninh Kon Tum 14/11/2018

Đã đăng vào 15 Tháng 11, 2018 lúc 5:58

(kontumtv.vn) – Triển khai thí điểm công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét