Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nông thôn mới 21/9/2017

Đã đăng vào 22 Tháng 9, 2017 lúc 6:39

(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei phấn đấu đến năm 2020 có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét