Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 14/2/2020

Đã đăng vào 15 Tháng 2, 2020 lúc 6:21

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 14/2/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét