Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 16/8/2018

Đã đăng vào 16 Tháng 8, 2018 lúc 20:35

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 16/8/2018 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét