Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 18/9/2020

Đã đăng vào 18 Tháng 9, 2020 lúc 20:06

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin Thời sự tối 18/9/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét