(kontumtv.vn) – Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện trình Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Thay mặt thế hệ trẻ cả nước, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày tham luận “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp”. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ và thống nhất cao với các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định. Sự khẳng định này đã đáp ứng được nguyện vọng của thế hệ trẻ ngày nay: “Để tuổi trẻ Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh của mình được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao phó, tại diễn đàn trọng thể này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn và trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam tán thành cao với nhận định đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay và bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ”.

Nhiều bài tham luận cũng đã đề cập đến nội dung phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nêu định hướng phát triển dựa trên khai thác tiềm năng, thế mạnh của kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển theo hướng đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với thực tiễn, lấy tri thức khoa học – công nghệ làm nền tảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu: “Tập trung phát triển kinh tế biển, từ kinh tế thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt, chế biến đến phát triển năng lượng sạch, công nghiệp, vận tải, du lịch, thương mại, dịch vụ, đô thị… trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong đó, định hướng phát triển kinh tế thủy sản, năng lượng tái tạo được xem là một chiến lược biến nguy cơ, thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bền vững. Đây là một không gian phát triển mới của đồng bằng sông Cửu long cần được quan tâm đầu tư để đồng bằng sông Cửu long thật sự hướng ra biển và giàu lên từ biển. Quan tâm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông, cả đường thủy và đường bộ. Hoàn chỉnh hạ tầng giao thông không chỉ có ý nghĩa về mặt vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực, mà còn làm tăng tính liên kết giữa các ngành, lĩnh vực và các địa phương”.

Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương đã trình bày tham luận “Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” với nhiều nội dung cốt lõi nêu bật lên vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên. Muốn nhân dân nghe theo thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì làm sao thuyết phục được quần chúng. Cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, không màng danh lợi, quyền chức; được giao công gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu: “Một là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, xem nêu gương là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, coi đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả. Coi trọng liêm sĩ và danh dự của người đảng viên, mà danh dự của người lãnh đạo quan trọng nhất, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Đảng viên lấy nhiệt huyết, khát vọng cống hiến là lẽ sống của chính mình. Hai là, chuyển biến từ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp thành ứng xử và việc làm cụ thể. Việc gì có lợi cho cơ quan, cho tổ chức, cho Đảng phải làm kiên quyết và đi đầu, với tinh thần không nói không khi khó và không nói khó mà không làm. Ba là gương mẫu trong công tác cán bộ, nhất là gương mẫu trong việc đánh giá, lựa chọn và giới thiệu cán bộ, để làm sao chọn được cán bộ vì sự nghiệp chung của cơ quan, tổ chức là trên hết và trước hết. Trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, không phải tự nó tồn tại. Việc nêu gương nhiệm kỳ tới có thành công hay không phụ thuộc trước hết vào chính chúng ta, những người đảng viên ưu tú đang ngồi trong hội trường này”.

Sau 1,5 ngày thảo luận tại hội trường, đã có 36 đại biểu tham luận về các Văn kiện trình Đại hội XIII, các đại biểu bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu của đất nước đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII và sau 35 năm đổi mới. Đồng thời, nêu ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp với quyết tâm biến các thách thức thành cơ hội phát triển, lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *