(kontumtv.vn) – Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu đại diện cho gần 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn. Sau 3 ngày dự Đại hội, các đại biểu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Đã 4 lần dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa phấn khởi cho biết: “Cá nhân tôi cũng được cử đi dự 4 kỳ Đại hội, từ Đại hội thứ X tới Đại hội XIII, cũng có rất nhiều ấn tượng. Đặc biệt đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử và sau đó với một kỳ vọng vì một Việt Nam thịnh vượng trên cơ sở tự lực, tự cường, cũng như phát huy nội sinh đất nước nhằm để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói đất nước ta chưa bao giờ có tiền đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và chúng tôi cũng khẳng định và có đầy đủ các cơ sở khẳng định là điều đó đúng như vậy”.

Ông Nguyễn Hữu Thạch, Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai cho biết thêm: “Tôi xác định được trách nhiệm của mình cùng với đoàn đại biểu tỉnh mang tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đến với Đại hội lần này. Về các văn kiện và các báo cáo trình Đại hội thì cá nhân tôi nhận thấy rằng công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội rất công phu, chu đáo, văn kiện được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, về mặt lý luận và thực tiễn rất là sát, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và trong nước”.

Lần đầu tiên được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà Rơ Châm Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Sa Thầy bày tỏ: “Là một đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh Kon Tum tôi rất mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và đề ra giải pháp đột phá. Đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển của đất nước, cũng mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ đối với vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; có cơ chế, chính sách, chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và đặc biệt ở vùng có đông đồng bào DTTS”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum dự Đại hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và hội trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, nhân dân trong tỉnh và đất nước với mong muốn, Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *