(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các địa phương để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử.

Thành phố Kon Tum

Ngày 13/5, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử tại xã Đăk Blà và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

Thông qua chương trình hành động, các ứng cử viên hướng đến đóng góp, xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật, tham gia xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của đất nước nói chung, tỉnh Kon Tum, thành phố Kon Tum nói riêng; các ứng viên thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh ý kiến của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước các cấp để giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri tại xã Đăk Blà và Đăk Cấm đánh giá rất cao đạo đức, năng lực của các ứng viên và mong muốn các ứng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động khi trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt, cử tri mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử quan tâm kiến nghị các cơ chế chính sách để bảo tồn các di sản văn hóa; phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng; kiến nghị các cấp ngành của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn; tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

Huyện Đăk Hà

Sáng 14/5, tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4 thực hiện quyền vận động bầu cử.

Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội, HĐND tỉnh, các ứng cử viên cụ thể hóa chương trình hành động bằng các giải pháp cụ thể, sát với thực tế của địa phương, cùng các cấp ngành và địa phương xây dựng huyện Đăk Hà nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung ngày càng giàu mạnh.

Thống nhất cao với chương trình hành động mà các ứng cử viên đã đưa ra, cử tri huyện Đăk Hà mong muốn các ứng cử viên trúng cử thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp, phản ánh với Quốc hội, HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Huyện Kon Rẫy

Ngày 13 và 14/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy đã tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026 thực hiện quyền vận động bầu cử tại các xã Đăk Kôi, Đăk Tờ Lung và Đăk Tờ Re.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động trước toàn thể cử tri. Các ứng cử viên đã bày tỏ quyết tâm nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động đã trình bày trước cử tri; cùng tập thể HĐND tỉnh, HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử. Đồng thời, các ứng cử viên đã hứa trước cử tri sẽ phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tới cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, cử tri Kon Rẫy sẽ thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến, huyện Kon Rẫy sẽ hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền bầu cử vào ngày 19/5.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *