(kontumtv.vn) – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sa Thầy (Kon Tum) vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Sa Thầy khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã cho ý kiến vào dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Sa Thầy.

Nhìn chung, việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI diễn ra đúng quy định của pháp luật và quy trình hiệp thương.

Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất dự kiến danh sách sơ bộ của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI là 52 người để bầu 31 đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *