(kontumtv.vn) – Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện; giới thiệu dự kiến của Thường trực HĐND huyện về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân huyện khoá XV và dự kiến số lượng người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu; biểu quyết hiệp thương thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện khoá XV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và đi đến thống nhất số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, huyện Đăk Glei sẽ chia làm 08 đơn vị bầu cử; dự kiến số đại biểu HĐND huyện khoá XV sẽ bầu là 31 đại biểu.

CTV  Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *