(kontumtv.vn) – UBMTTQVN thành phố Kon Tum đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, UBMTTQVN thành phố báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua Tờ trình dự kiến lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung như trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố cần có sự tham dự của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đại biểu đó công tác; cần hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hội nghị và hoạt động phục vụ công tác bầu cử ở cơ sở.

Qua các ý kiến thảo luận, hội nghị đã thống nhất giới thiệu 62 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *