(kontumtv.vn) – Thời gian qua, triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Tô.

Để thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, huyện Đăk Tô tiến hành tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số tại các xã, thị trấn. Qua khảo sát đã phân loại theo từng nhóm đối tượng; xác định cụ thể những phong tục, tập quán, những nếp nghĩ, cách làm còn lạc hậu. Từ đó, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Kết quả, qua 01 năm triển khai thực hiện có hơn 750 hộ người DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước, tự vươn lên trong cuộc sống; gần 730 hộ người DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; 14 hộ người DTTS nghèo, cận nghèo tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; trên 300 hộ nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện.

Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện từ gần 5% xuống còn 2,54% so với năm 2020./.

Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Tô

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *