(kontumtv.vn) – Thực hiện định hướng của tỉnh về triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, huyện Đăk Glei xây dựng lộ trình cụ thể để đảm bảo hoàn thành vững chắc từng tiêu chí. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, bộ mặt nông thôn của huyện đến nay có nhiều chuyển biến tích cực.

Những ngày này bà con thôn La Lua, xã Đăk Choong hối hả gặt lúa. Điểm đặc biệt đây không phải giống lúa truyền thống mà là giống lúa ST25. Mô hình này do địa phương triển khai giúp Nhân dân phát triển kinh tế, góp phần hoàn thiện tiêu chí về thu nhập. Giống lúa mới sinh trưởng tốt, sản lượng cao hơn 2 tạ/sào so với giống cũ. Do vậy, bà con tin tưởng trồng được 3 vụ. Đến nay, thôn mở rộng gần 30 ha lúa ST25. Anh A Thơ phấn khởi nói: “Gia đình tôi hiện tại có 3 sào lúa, năm nay gia đình tôi đã triển khai được 1 sào lúa giống lúa ST25. So với lúa dân lúa ST25  có hiệu quả cao hơn, đạt 3 tạ/sào. Năm sau gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm 3 sào lúa ST25.”

Xã Đăk Choong thuộc khu vực đặc biệt khó khăn; còn 103 hộ nghèo, chiếm hơn 10%, 171 hộ cận nghèo, chiếm gần 17% số hộ. Bên cạnh tập trung giảm nghèo, xã xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống của bà con. Ông Nguyễn Đình Nguyên – Chủ tịch UBND xã Đăk Choong cho biết đến nay, 100% đường trục thôn, đường ngõ xóm trên địa bàn được cứng hóa. Trục đường liên xã Đăk Choong với xã Xốp đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành. Các thiết chế văn hóa cơ sở đảm bảo phục vụ cho hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng. Theo Bộ tiêu chí NTM, xã Đăk Choong hiện đạt 10/19 tiêu chí.

Đường đi khu sản xuất ở thôn Kon Liêm, xã Xốp là một trong những công trình mang lại hiệu quả thiết thực. Con đường dài khoảng 800m, được hoàn thành vào tháng 7/2023, với mức đầu tư hơn 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và hơn 900 triệu đồng do người dân đóng góp, bao gồm tiền mặt và ngày công. Không chỉ những con đường liên thôn,nội thôn mà những tuyến đường đi khu sản xuất tại, huyện Đăk Glei cũng được bê tông hóa theo chương trình NTM. Nhờ vậy đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt việc chăm sóc cây cà phê, cây mì và vận chuyển sản phẩm khi thu hoạch bây giờ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, bà Y Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Xốp cho biết định kỳ hàng tháng, các ban ngành, đoàn thể xã Xốp sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền tại các thôn, làng. Mục đích để bà con nắm được chính sách, Nghị quyết của các cấp về xây dựng NTM. Nhờ thực hiện thường xuyên nên công tác tuyên truyền, vận động từng bước có sức lan tỏa sâu rộng. Người dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, thay đổi nếp nghĩ, cách làm kinh tế. Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 100%. Xã có 3/4 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hoá.

Thời gian qua, huyện tranh thủ các nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội hóa để thực hiện các tiêu chí NTM. Riêng năm 2023, huyện huy động trên 15 tỷ đồng tập trung nâng cấp kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất trên địa bàn. Nhờ vậy, việc xây dựng NTM của huyện đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện có 03/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bình quân đạt 8,9 tiêu chí/xã. Các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao bình quân đạt 9 tiêu chí/ xã. Bà Y Ly Sa – Phó Trưởng phòng NN &PTNT huyện Đăk Glei nói: “Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, cần tiếp tục duy trì, nâng cao 3 xã đã đạt đạt chuẩn NTM, các xã còn lại phấn đấu hằng năm đạt từ 2 tiêu chí trở lên và thực hiện tốt hiệu quả cuộc vận động toàn sân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước và sự đồng lòng hưởng ứng của người dân là điều kiện thuận lợi để địa phương tập trung xây dựng NTM thực chất, bền vững. Hướng đến mục tiêu năm 2025, huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *