(kontumtv.vn) – Phát triển nông nghiệp theo hướng đi vào chiều sâu, sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ là nhiệm vụ đang được thành phố Kon Tum chú trọng triển khai nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân trên địa bàn.

Thành phố hình thành các vùng sản xuất theo tiêu chí quy mô cánh đồng mẫu lớn đối với 07 sản phẩm có lợi thế như cây ăn quả, rau, lúa, thức ăn chăn nuôi, mía, mì. Đồng thời tiến hành khảo sát quỹ đất và đưa vào kế hoạch phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao đối với cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên diện tích khoảng 1.000ha tại 7 xã;  rà soát, chuyển đổi một số diện tích trồng mì, cao su và các cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đến nay trồng mới trên 490 ha cây ăn quả, chuyển đổi gần 370ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Để thu hút, kêu gọi đầu tư cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, thành phố đã rà soát, quy hoạch quỹ đất đề xuất đưa vào danh mục thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Hiện đã có 21 dự án nông nghiệp công nghệ cao được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố, từng bước giúp người dân thuận tiện trong sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *