(kontumtv.vn) – Sau hơn 1 năm thực hiện xây dựng thôn, làng nông thôn mới trong vùng DTTS, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Kon Rẫy có sự khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên; các công trình giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng kiên cố, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương, sản xuất của người dân.

Thôn Kon Nhen, xã Đăk Ruồng vừa được công nhận đạt nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. Đạt được kết quả này, có phần đóng góp công sức của Bí thư Chi bộ Y Brang. Không chỉ tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, chị còn thường xuyên tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn, làng vững mạnh. Chị Y BRang chia sẻ: “Bản thân thường xuyên sâu sát với dân, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian tới, bản thân cố gắng tiếp tục lắng nghe ý kiến của Nhân dân, những đóng góp của bà con làm sao xây dựng thôn làng ngày càng vững mạnh hơn.”

Từ khi thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới, sinh hoạt, tập quán của người dân trong thôn Kon Nhên từng bước thay đổi theo hướng văn minh hơn. Mỗi gia đình đều tích cực chăm sóc, giữ gìn vệ sinh khuôn viên quanh nhà, tích cực phát triển kinh tế. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước nâng lên rõ rệt.  Anh A Sơn phấn khởi nói: Khi làng chúng tôi được nông thôn mới tôi rất vui. Xã, các cấp quan tâm làm cho đường bê tông, làng rất vui, cả làng phấn đấu để làm ăn phát triển kinh tế để đóng góp cho xã, huyện, cố gắng xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.”

Ông Đỗ Dũng Sỹ – Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng cho biết cấp uỷ, chính quyền xã cùng với Ban quản lý thôn thường xuyên triển khai các nhiệm vụ cụ thể và đánh giá kết quả đạt được vào hàng tuần, hàng tháng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận hưởng ứng thực hiện của người dân, đến nay thôn Kon Nhên, xã Đăk Ruồng đạt tất cả 10 tiêu chí thôn nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 6% cuối năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm.

Đến nay, huyện Kon Rẫy có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 thôn, làng đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí thôn, làng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số. Diện mạo nông thôn ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng được đầu tư, giao thông, thủy lợi được cải tạo, tu bổ, xây dựng, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trong thôn tham gia hiến đất làm đường; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà cũng như các tuyến đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Đinh Xuân Thi- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kon Rẫy cho biết: “Trong thời gian tới, thực hiện Chỉ thị số 12 của tỉnh, phấn đấu 6 thôn, làng  trên địa bàn huyện đạt nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Hiện tại các xã đang tiến hành thẩm tra hồ sơ trình cấp huyện thẩm định.”

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng DTTS, các thôn, làng ở huyện Kon Rẫy có nhiều khởi sắc, mang lại cuộc sống ấm no, nâng cao đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *